Innovasjon i sykepleierprofesjonen

Idékuben inviterer til innovasjonsseminar for sykepleierstudenter og sykepleiere! Velkommen til nye Næringslivets Hus K49.

AIW: mandag 17. oktober 10-14

Idékuben setter fokus på entreprenørskap og innovasjon i sykepleieryrket under Arctic Innovation Week. Velkommen til et uhøytidelig og lærerikt inspirasjonsseminar!

Har du noen gang tenkt på at alt som finnes i helsevesenet er skapt av noen?

Det foregår mye innovasjonsarbeid i helsevesenet. Sykepleiere er ofte "hands-on" og ser mange problemstillinger. Denne yrkesgruppen har svært relevant kunnskap som ingen andre har. Kunnskap som er svært nyttig når man skal se behov, utvikle nye løsninger og skape nye verdier. 

Vi ønsker å løfte frem entreprenørskap innen sykepleie som et viktig og positivt verktøy for morgendagens helsevesen!

Seminaret er gratis. Målgruppe: sykepleiere og sykepleierstudenter.

Siden vi skal servere lunsj, må du huske å melde deg på! Har du spørsmål? Ta kontakt! Marianne 40438111 eller marianne@futurum.no

Program:

10:00 - 10:30 Anue - min gründerreise som sykepleier v/ Jeanette T. Grønnslett
10:30 - 11:00 Det er behov for nye kreative løsninger i helsevesenet, men hvordan kan du bidra? v/ Vårin Vaskinn
11:00 - 11:30 Lunsj m/diskusjonsgrupper om tidstyver i arbeidshverdagen
11:30 - 12:00 Hvordan finne behovet? Eksempler til workshop v/ Vårin Vaskinn
12:00 - 13:00 Workshop – motivasjon for endring i helsesektoren
13:00 - 14:00 Avsluttende inspirasjonsforedrag v/ Gunn-Berit Neergård
Tegning av sykepleier som tenner en lyspære
Thor Nielsen/NTNU
Gunn-Berit Neergård på scenen under Forsker Grand Prix
Pryd Studio
Jeanette T Grønnslett med Anue logo på genser