L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Gründerløypa - Etablererkurs Narvikregionen 2018

Har du en forretningsidé du ønsker å ta et steg videre? Er du usikker på hva som skal til for å starte egen virksomhet? Føler du deg alene i planleggingsprosessen?

02.08.201614:57 Ann-Hege Lund

Nytt kurs planlegges høsten 2019

Oppstart 26. september 2018

I løpet av tre samlinger vil du i Gründerløypa få kunnskap og viktige verktøy til planleggings- og oppstartsfasen, knytte nye relasjoner til andre i samme situasjon og de gode hjelperne, samt få viktige innspill til din forretningsidé.

Samling 1 – Forretningsmodellen – 26. og 27. september kl 16:30 - 21:30
Hvem er kundene dine, hva har de behov for, hvordan skal du være konkurransedyktig og hva kreves for å drive forretningsideen?

Vi får også besøk av en lokal gründer som forteller sin historie og kommer med nyttige erfaringer og tips.

Samling 2 – Økonomi – 17. og 18. oktober 
Vi jobber med kalkulasjon, budsjettering og lønnsomhetsvurdering. Hvordan skal bedriften finansieres, og kan regnskapet etter hvert brukes som et styringsdokument?

Vi får blant annet besøk av Futurum, bank og regnskapsfører.

Formaliteter – dato kommer
Forberedelser og planlegging er en forutsetning for å etablere en levedyktig virksomhet. De viktigste veivalgene gjøres i starten. Sammen med Brønnøysundregistrene vi vil undervise og veilede i formelle krav og her går vi rett på den delen som ofte skaper mye frustrasjon for en etablerer. Før oppstart, oppstart og registrering samt drift av egen virksomhet.

Samling 3 – Strategi, handlingsplan og pitching – 14. og 15. november 
Når forretningsmodellen har begynt å ta form og du har fått et bilde av økonomien er det på tide å legge en slagplan for hvordan du skal gjøre entré i markedet. Hva er din strategi og hvilke aktiviteter må du gjennomføre den første tiden?

I mellom samlingene og i tiden etter tilbyr kursarrangørene 10 timer individuell veiledning til alle deltakerne.

Gründerløypa er et samarbeid mellom VINN og Forskningsparken i Narvik på oppdrag fra Futurum

Ta gjerne kontakt med Silje Lorentzen/VINN på telefon 481 27 987 om du skulle ha noen spørsmål.

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map