Om Forsvarsleveranser Nord

Prosjektet Forsvarsleveranser Nord er etablert for å bidra til økt forsvarsbasert industriell teknologisk utvikling og verdiskaping i Ofotregionen. En utvikling som forventes skal skje både i Forsvaret og det sivile næringsliv.

Prosjektet eies og ledes av næringsutviklingsselskapet Futurum AS og er finansiert av Nordland Fylke og Narvik Kommune. «Ofotregionen» skal i denne sammenheng ikke oppfattes som en geografisk begrensning og prosjektet henvender seg til aktører både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

I November 2016 vedtok Stortinget ny langtidsplan for Forsvaret. Denne konkluderer med en kraftsamling i Ofotregionen.  Navet i denne satsingen er Evenes Lufthavn, hvor de nye kampflyene F35 skal ha sin framskutte base. Langtidsplanen legger opp til et betydelig sivilt-militært samarbeid og Bjerkvik Tekniske Verksted og Ramsund Orlogsstasjon er sentrale aktører i prosjektet.

Prosjektet skal bidra til utvikling av dagens regionale underleverandører og etablering av nye aktører. Nasjonale og internasjonale aktører skal inviteres til regionen på en måte som gir mest mulig samfunnsmessig verdi.

Kystvaktbåt