Elisabeth Aspaker til East West Arena 2016!

Statsråden innleder konferansen i år med foredraget ”Samarbeid over grensene i nord”, og vil snakke generelt om omstilling vi har stått ovenfor, og står ovenfor, som følge av endringer i Europa og Norden de siste to årene, og videre muligheter og viktighet for samarbeid som finnes for næringslivet i nord.

13.09.201614:00 Ann-Hege Lund
Statsråd Elisabeth Aspaker 2016, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.