Elisabeth Aspaker til East West Arena 2016!

Statsråden innleder konferansen i år med foredraget ”Samarbeid over grensene i nord”, og vil snakke generelt om omstilling vi har stått ovenfor, og står ovenfor, som følge av endringer i Europa og Norden de siste to årene, og videre muligheter og viktighet for samarbeid som finnes for næringslivet i nord.

Statsråd Elisabeth Aspaker 2016