L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Elisabeth Aspaker til East West Arena 2016!

Statsråden innleder konferansen i år med foredraget ”Samarbeid over grensene i nord”, og vil snakke generelt om omstilling vi har stått ovenfor, og står ovenfor, som følge av endringer i Europa og Norden de siste to årene, og videre muligheter og viktighet for samarbeid som finnes for næringslivet i nord.

13.09.201614:00 Ann-Hege Lund

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map