Bedriftsbesøk hos Norcem Kjøpsvik

Norcem: Lokale innsatsfaktorer + innovasjon og høyteknologiske systemer = bærekraftig utvikling!

Futurum m/styre fikk en spennende innføring i Norcem sementfabrikk i Kjøpsvik ved et bedriftsbesøk 8. november. 

Kalksteinsbruddet er godt synlig fra veien inn til Kjøpsvik. Her knuses steinen og transporteres gjennom en tunnell direkte til anlegget. I fabrikken blir kalksteinen omgjort til sement i flere nøyaktig overvåkede mekaniske og kjemiske prosesser. Visste du at kalksteinen tilsettes jern, aluminium og silisium for å gi sementen de egenskapene man ønsker? Jernet kommer fra gamle bildekk som leveres fra regionen. Disse brukes også til brensel.

Det er høyteknologiske systemer som overvåker hele produksjonsprosessen og raskt fanger opp eventuelle avvik. Ulike kjemiske analyser av produktet foretas fortløpende på fabrikkens egne laboratorier. 

Produksjon av sement har svært stort karbonavtrykk: Denne industrien står for 5-7% av verdens totale CO2-utslipp (i Norge ca 2%). Kalkstein består i stor grad av karbon. Prosessen der kalksteinen varmes opp for å brenne bort CO2 heter kalsinering, og gir det største utslippet. I tillegg kommer utslipp fra brensel. Tradisjonelt har det blitt brukt kull og olje, men nå faser man inn alternativt brensel i Kjøpsvik: Foredlet og pelletisert avfall, dyremel, kvernede bildekk og spillolje. Fabrikken jobber også med spill- og luktfri produksjon, for å skåne nærmiljøet. 

Morselskapet Heidelberg Materials planlegger å iverksette fullskala karbonfangst ved sitt anlegg Norcem Brevik, i samarbeid med Aker Carbon Capture, Equinor og Gassnova. Selskapet har en nullutslippsvisjon som de tar sikte på å realisere innen 2030. For å oppnå dette, må mye ny teknologi utvikles og implementeres. Nye standarder og krav innen bærekraft må imøtekommes dersom man skal kunne fortsette å produsere sement og betong i fremtiden. 

Norcem er hjørnestensbedriften i Kjøpsvik. Verdens nordligste sementfabrikk sysselsetter 150 personer, og produserer rundt 500.000 tonn sement i året. Vi i Futurum takker for en lærerik og inspirerende dag, og en fascinerende omvisning på anlegget der vi ble utfordret med både varme, støv og høyde!

Norcem
Futurum foran sementfabrikken Norcem Kjøpsvik.
Futurum
Omvisning i fabrikkens laboratorium.
Futurum
Anja hos Norcem forklarer prosessene i fabrikkens kontrollrom.
Futurum
Vakker utsikt fra toppen av tårnet der kalsineringen foregår.