Futurum i 2023

I inngangen av 2023 jobber Futurum med mange spennede prosjekter. Vi samarbeider med ulike gode fagmiljøer på tvers og bidrar til utviklingen i Narvik kommune.

Hvem er vi og hva kan vi hjelpe deg med?

Hvem er vi?

Futurum har siden etableringen i 1995 bidratt med næringsutvikling i Narvik kommune, i dag er vi 100 % eid av kommunen, og har som oppgave å tilrettelegge for eksisterende næringsliv og bidra til nye etableringer med tanke på vekst og utvikling. ​

Vi forvalter kommunalt næringsfond, betjener førstelinjetjenesten og utarbeider strategisk næringsplan i samarbeid med kommunen. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Våre rådgivere hjelper deg som ønsker å starte for deg selv, gründere som vil komme i gang med sin idé, eller allerede etablerte bedrifter som har behov for rådgivning. Vi tilbyr også næringsfaglig vurdering. 

 

  • Kommunalt næringsfond er en støtteordning som gis til etablering og utviklingsprosjekter. Vi oppfordrer særlig søkere med utgangspunkt i satsningsområder i strategisk næringsplan til å søke.

 

  • Satsningsområdene i strategisk næringsplan er vår veileder i utviklingen av de mange 
    prosjektene som vi har. Noe som skal bidra til utvikling av næringslivet, befolkningsutvikling og generell økning av arbeidsplasser og innbyggertall. 

     

     

Rune Dahl