NÆRINGSFROKOST MED ENERGI I NORD

Næringsforeningen og Futurum inviterer til frokost med fokus på energiomstilling og verdiskaping i nord. Målgruppe: Politikere og næringslivet i regionen.

Onsdag 29. mars kl.08:15

Tidspunkt: Onsdag 29. mars, kl. 08.15-10.00 -  Sted: Kommunestyresalen, Narvik Rådhus

Enkel frokost vil bli servert. Gratis deltakelse.

Energi i Nord - En klynge for energiomstilling og verdiskaping i nord. 
Klyngeleder Petter Bjørkli kommer til vårt frokostmøte onsdag 29. mars og vil snakke om:

  • Energi-verdikjeden
  • Hydrogen knutepunkter
  • Smarte energisystemer
  • Infrastruktur for energiintensiv industri
  • Havvind - Vindkraft på land
  • Det elektrifiserte samfunnet (transport, industri)
  • Klimamål
  • Nord-Norge med lederrollen i energiomstilling
  • Industriprosjekter i Nord-Norge
  • Hvordan ser kapasiteten ut nå?

PÅMELDING HER

Foto av Petter Bjørkli, klyngeleder Energi i Nord