Stort oppmøte i Bjerkvik

Rundt 200 personer møtte opp for å høre om Akers satsning i Kvanndalen.

Aker og Nordkraft sendte inn planinitiativ til Narvik kommune på mandag 17.04.2023.

Innholdet dreier seg om produksjon av hydrogen og ammoniakk i Skoglund i Kvanndalen, samt etablering av kai for utskipping. Gjennom flere kilometer rør fraktes ammoniakken fra Skoglund til Lailasletta, og tilbake igjen vil det gå mengder sjøvann som avsaltes før det fraktes til Skoglund. For å avsalte sjøvannet som skal produsere hydrogen, må det derfor bygges et avsaltningsanlegg for sjøvann i Lailasletta.

I følge Aker vil det ta flere år å bygge ut, samtidig vil investeringen generere stort antall arbeidsplasser med ulik kompetansebehov.

– Vi snakker om et anlegg som vil koste mange milliarder å sette opp og som vil gi et stort antall direkte og indirekte arbeidsplasser, sier Sverre Isak Bjørn, som er Asset Development Director i Aker Horizons.

Produksjonen vil gi store mengder overskuddsvarme, dette mener Aker er viktig å utnytte, sett fra et økonomisk og samfunnsmessig perspektiv.

Det er litt tidlig å si hvilke industriell aktivitet som eventuelt kunne utnytte overskuddet, men etter spørsmål fra salen, kommer det frem at det vil være plass til andre aktører i Skoglund.

Kjetil Moe