Ny milepæl for TECO i Narvik - er nå igang med testproduksjon!

TECO2030 hadde i dag markering av oppstart av manuell brenselcelleproduksjon for hydrogen i Narvik. Så langt er 15 personer tilsatt. Målet er at 3-400 ansatte på skal være på plass innen 2030 og allerde fra 2025 er man trolig kommet opp mot 100 ansatte,

Viktig milepæl for TECO 2030

For TECO 2030 er oppstart av testproduksjonen en viktig milepæl mot kommersialiseringen av brenselcelleteknologi. Direktør Tore Enger i TECO2030 stod for dagens åpning og hadde med seg nytilsatt daglig leder Rune Karlsen (tidl. sikkerhet- og kvalitetssjef) og Ingrid Bortne (Innovasjon Norge) til å foreta offisiell klipping av den røde snoren. Alle de fremmøtte fikk en eksklusiv omvisning av den nye testfabrikken der brenselceller manuelt skal settes sammen. 

- Dette er noe vi har ventet på siden starten av utviklingsprosessen, var åpningsreplikken til direktør Enger. Han mener dette er en betydelig milepæl i Tecos reise for å kommersialisere deres   brenselcelleteknologi. Målet er at cellene skal gi et renere, mer bærekraftig alternativ til tradisjonelle fossile brensler som benyttes i forbrenningsmotorer.

I følge konsernledelsen er Teco 2030 i rute i sin leveranse av i pålitelige, kostnadseffektive og bærekraftige løsninger til både maritimt og tunge industrier. 

Rune og Ingrid klipper snoren sammen
Tore Engers åpningstale
Omvisning i små grupper
Vi ble tatt imot  av flotte ansatte
Tore Enger viser frem testsenteret