3 millioner kroner til Narvik

Fylkesrådet støtter nytt utviklingsprogram for Narvik. Målet er næringsutvikling og flere arbeidsplasser i malmbyen.

Utviklingsprogram del 2

Fylkesrådet støtter nytt utviklingsprogram for Narvik. Målet er næringsutvikling og flere arbeidsplasser i malmbyen.

"Utviklingsprogram Narvikregionen 2016-2018" er en videreføring av "Utviklingsprogram Narvik 2013-2015".
 

- Utviklingsprogrammets første tre år er evaluert av Oxford Research med godt resultat. Narvik kommune ved Futurum har jobbet med «omstilling» etter en annen modell enn i tradisjonelt omstillingsarbeid. Dette har ført til gode resultater, og midlene har gitt gode forretningsideer og forretningsresultater, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV).

De siste fem årene har næringsavdelingen alene bevilget 82,7 millioner kroner i tilskudd til ulike aktører i Narvik.

- Viktig bevilgning


Administrerende direktør i Futurum, Terje Steinsund, er svært fornøyd med midlene fra fylkeskommunen til Utviklingsprogram Narvikregionen 2016-2018.

 

- Det er en veldig viktig bevilgning. Det gjør oss i stand til å fortsette arbeidet med Utviklingsprogram Narvik, et program og en måte å jobbe med næringsutvikling på som har vist seg å fungere veldig godt. At vi nå kan fortsette arbeidet i prosjektet er kjempeviktig for Narvik og hele Ofoten, sier han.

 

Sentral støttespiller


Nordland fylkeskommune har bidradd betydelig til vekst og utvikling i Narvik. De siste fem årene har næringsavdelingen alene bevilget 82,7 millioner kroner i tilskudd til ulike aktører i Narvik.

I tillegg kommer selvsagt betydelige tilskudd fra fylkeskommunen til samferdsel, utdanning, kultur og annet. 

https://www.nfk.no/aktuelt/tre-millioner-kroner-til-narvik.862879.aspx

Søknadskriterier og vilkår vil publiseres på våre nettsider og i media snarest mulig.

Ann-Hege Lund
Utsiktsbilde over Ofotfjorden, tatt fra Fagernesfjellet