14 sept | Flyruteutvikling

Visit Narvik, Futurum og Næringsforeningen inviterer til møte med fokus på utvikling av direkte flyruter til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

Frokostmøte