Møte om fremtidens fiskerinæring i vår region

06. september møttes flere aktører og politikere for å diskutere mulige løsninger på utfordringer for fiskeriaktører rundt Narvik- og Hamarøy kommune.

Idémyldring for å styrke grunnlaget for fiske.

06. september møttes flere aktører og politikere for å diskutere mulige løsninger på utfordringer for fiskeriaktører rundt Narvik kommune og Hamarøy kommune.

I forbindelse med initiativ fra etablerte fiskere i Narvik kommune og fiskemottaket Taste of North på Korsnes i Hamarøy kommune, ble Futurum invitert til et trengt møte for næringen.

Agendaen for møte var å bringe frem forslag til gode løsninger på utfordringer som har vært en tid både for fiskere i område, men også fiskemottaket.

I vår region er det langt mellom fiskemottak, det gjør at dagens fangst på fiskebåter får lengre leveringsvei enn det er for eksempel i Finnmark, hvor det finnes flere fiskemottak i distriktene.

Daglig leder ved Taste of North, Sigurd Rydland, sier at han sliter med at det kommer for lite råvarer inn til fiskemottaket slik det er i dag, noe som truer virksomhetens fremtidig drift. Det kommer frem under møte at fiskere har hatt problemer med å få kontakt med fiskemottaket og derfor har antatt at det holdt stengt i perioder. Rydland mener at grunn til at fiskere ikke har kommet gjennom på telefon kan skyldes dårlig 5G dekning i område. Han sier videre at driften av fiskemottaket er avhengig av at det kommer råvarer inn, vi nå må samarbeide for at det kommer annen fisk inn også, ikke bare torsk. Det vil skape arbeidsplasser.

Det har naturligvis skapt stor usikkerhet i fiskemiljøet, og resultert i at fiskere har besluttet å kjøre råvarene til fiskemottak som er på Dyping. Er du fisker i Kjøpsvik, medfører det en reisevei på 4 timer totalt med bil.

Det var deltakere representert fra flere næringsdrivende innfor fiskeriaktører fra både land og sjøsiden, Sametinget, Norges Råfisklag, Næringsforeningen i Hamarøy, NAV Narvik og representanter fra tiltaksapparatet i Narvik- og Hamarøy kommune.

Vi kom frem til at vi skal opprette arbeidsgruppe i etterkant av møte. Gruppens oppgave er å regelmessig følge opp de viktigste tiltakene som skal sikre godt samarbeid og synlig struktur.

Stort oppmøte
Omvisning på Taste of North
Møte på Storjord Næringspark AS