L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Iverksettingsbrev til forsvarssektoren

Mot 2020 skal Forsvarets beredskaps- og reaksjonsevne styrkes ved å øke tilgjengeligheten og utholdenheten til avdelingene i Forsvaret.

07.03.201708:30 Ann-Hege Lund

Dette forutsetter økt tilgang på materiell samt økte reservedels- og beredskapsbeholdninger. Videre skal reduserte klartider og økt bemanning av utvalgt operativ kapasitet legge til rette for ytterligere styrking av beredskapen.

Innføringen av CV90 fra Kampvognporosjektet sluttføres og enkelte strukturtiltak iverksettes tidlig i perioden uavhengig av landmaktutredningen.

Anskaffelser av kamplusftvern fremskyndes med ett år (2018-2021).

Bruk av strategiske avtaler med næringslivet skal være rettesnor for den videre utvikling av logistikkvirksomheten. Det skal legges vekt på å øke bruken av langsiktige kontrakter for å tilrettelegge for at Forsvaret kan anvende allerede etablert kapasitet og ressurser i samfunnet.

Ved valg av alternativer skal beste praksis og konstnadseffektive løsninger benyttes. Tilstrekkelig beredskap gjennom klausuler må sikres for å kunne understøtte Forsvaret i væpnet konflikt, krise og fred.

Vegard Oen Hatten/Forsvaret

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map