Et steg på veien

For første gang på 14 år kan Hæren selv beskytte seg mot luftangrep.

For første gang på 14 år kan Hæren selv beskytte seg mot luftangrep

Kampluftvernet gjenoppstår - med ny Kongsberg-teknologi.

Det høymobile kortrekkevidde-luftvernet blir altså beltegående på en M113-plattform. Som vanlig når det er snakk om ombygginger for Hæren er det Bjerkvik tekniske verksted i Narvik som står for jobben. Samme verksted har nylig også levert en annen ombygd M113 som huser prototypen på den oppgraderte Arthur (ARTillery HUnting Radar

Terje Pedersen
Ine Eriksen og 2 andre menn