L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Forsvarets kraftsamling i Ofoten

Stortinget skal vedta Forsvarets langtidsplan i november 2016. Futurum arbeider med å forsvare forsvarsdepartementets forslag.

01.08.201613:45 Ann-Hege Lund

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map