- Uten et godt transporttilbud, vil en ikke kunne ha den fiskeeksporten som vi har i dag

Seks ganger i uken frakter et 600 meter langt godstog laks fra Narvik via Sverige til Oslo.

Klokken er 21.00, og solen har lagt seg over Oslo. Mens byen sover, står Nord-Europas raskeste godstog stille på DB Schenkers plattform på Alnabru. Lokomotivføreren, en mann i 40-årene, kommer til syne blant togets 50 vogner. Han stikker hodet ut av lokomotivets fremste dør, tar sats og hopper ut på perrongen.

Opp mot 800 tonn med sjømat fraktes med tog fra Narvik via Sverige til Oslo seks ganger i uken. Det bruker 26 timer igjennom landet, og i løpet av turen er det lokførerbytte syv ganger. I dag skal lokomotivfører Andreas Lindberg kjøre det 1.000 tonn tunge toget frem til Kiil i Sverige. Han forholder seg rolig selv om det hviler mye ansvar på skuldrene hans.

– Det er viktig å opprettholde togets rutetider sånn at det passer med når vi skal hente og levere varene, spesielt når vi frakter fisk. Alt går likevel automatisk, og jeg styrer bare hastighet og brems på toget, så jeg tenker ikke på det.

Lindberg sier at det er et krevende ruteopplegg med mange krysninger der de ofte må vente på møtende tog. Tog i rute har prioritet. Derfor er det viktig å være i rute. Selv små forsinkelser kan få store konsekvenser selv om han kjører om nettene. Persontogene har alltid forkjørsrett på sporet.

– Vi kjører på dobbeltspor forbi Lillestrøm. Deretter er det kun enkeltspor frem til Sverige, sier han.

Voksende industri
DB Schenker er ett av verdens største logistikkselskap og bruker en kombinasjon av båt, trailere og fly i frakt av sjømat avhengig av hvilket markedet fisken skal leveres. Fra Nord-Norge går sjømaten med bil til Narvik og Kiruna hvor den lastes opp på toget. Ved ankomst Oslo blir fisken sortert for distribusjon med bil til Europa og fly fra Gardermoen til Det fjerne Østen og USA.

Siden 2011 har transportselskapet fraktet store mengder oppdrettslaks fra Nord-Norge. Det er sesongvariasjoner og i høysesongen går det daglig opp til 800 tonn sjømat fra Narvik til Oslo i de 600 meter lange godstogene.

– I 2011 startet vi et eventyr som knapt noen i verden kunne se for seg. Schenker introduserte vår egen løsning for sjømatfrakt fra Nord-Norge til Oslo og ut i verden. Dette gjorde at kundene fikk et mer stabilt logistikktilbud, sier Einar Spurkeland, kommunikasjonssjef i DB Schenker.
Spurkeland sier det var avgjørende for norsk eksport at infrastrukturen ble modernisert. Han mener et godt transporttilbud er viktig for å kunne ta unna den sterke veksten i eksport av sjømat.

– Hele prosessen rundt etablering av en egen togløsning var et enormt utviklingsprosjekt som økte potensialet for norsk eksportnæring. Vi laget et togtilbud for gods på et helt nytt nivå, forklarer han.

Tid for kvalitet
Toget er Nordens raskeste med en gjennomsnittsfart på 75, og en toppfart på 130 kilometer i timen. Elisabeth Nordeng, ansvarlig for thermoavdelingen i Schenker AS, mener at fremføringen er viktig og avgjørende for å kunne tilby kundene høy leveringskvalitet.

– Det er vårt ansvar å levere sjømaten til markedet i tide. Vi skal være på avtalt sted til rett tid, og på grunn av Schenkertoget har vi et bedre tilbud til markedet nå enn vi hadde før, sier Nordeng.

Nordeng sier DB Schenker nå kan spille på flere fremføringsløsninger og har så stor kapasitet at de kan dekke de fleste kunders behov.

– Det viktigste for kundene som eier fisken og som senere skal selge den videre, er leveringspresisjon og kvalitet, forklarer hun.

Den nye oljen
Jon Austrheim, sjef for multimodale løsninger i DB Schenker, sier togløsningen er bra, men at det alltid er forbedringspotensialer slik at den kan møte fremtidens behov.

– Sjømatindustrien vokser, og den kan komme å bli like viktig som oljen. Derfor må vi som sjømattransportører ha et så godt tilbud på frakt av fisk at industrien vil bruke oss og sende godset med jernbane. Vi som transportør skal betjene næringslivet som er vår kunde, sier Austrheim.

Ifølge Austrheim er logistikken konkurransekraften til næringslivet. Derfor ønsker selskapet å bli bedre på frakt av gods igjennom Europa slik at de kan være på markedet når markedet trenger dem.

– Vi har et godt togtilbud, men det må forbedres slik at vi kan få fisken ut på markedet så fort som mulig. Det er veldig viktig for næringslivet for Norsk eksport at infrastrukturen blir modernisert. Uten et godt transporttilbud, vil en ikke kunne ha den fiskeeksporten som vi har i dag, sier Austrheim.

Austrheim mener jernbaneinfrastrukturen i Norge i dag har flere svakheter, og at den trenger en kraftig fornyelse.

– Svenskene har kommet mye lenger i jernbanesystemene i Europa. Norge er et viktig eksportland i Europa, derfor er det viktig at mer gods fraktes med tog.

Han vektlegger et effektivt transportsystem som noe Norge skal leve av i fremtiden, og sier togløsninger over lange strekninger gir bedre kostnadseffektivitet og mindre miljøbelastning enn bilfremføring.

– Vi klarer ikke spise opp all fisken vi fisker her i Norge, så vi er nødt til å selge den ut, og det er der vi kan gjøre en forskjell. Godset finner alltid sin vei, enten om det er med bil eller tog, men prisene og belastningene varene stiger om vi kjører bil.

Klokken 21.28
Det kryr av menn i refleksvester på DB Schenkers plattform. En bruker truck til å sikre togets pålastede semitrailere og containere. En annen dirigerer innkommende lastebilers retning. En tredje kikker på togets sikringer, og en fjerde arbeider forsikrer seg om at om lastens gitte temperaturer er korrekte.

Klokken har passert 21.28, og om 26 timer er toget i Narvik, men først skal den innom syv stoppesteder.

Hilde Lillejord
Ofotbanen - jernbanestrekning ved Straumsnes