Dette foreslår Regjeringen til Ofotbanen i sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2

Narvik omformerstasjon planlegges bygd ved Narvik eller Sildvik til erstatning for den eksisterende omformerstasjonen på Rombak. Prosjektet planlegges med mulig byggestart i 2018, og sluttføring i 2020. Anslått prosjektkostnad er 250-280 millioner kroner.

Narvik omformerstasjon planlegges bygd ved Narvik eller Sildvik til erstatning for den eksisterende omformerstasjonen på Rombak. Prosjektet planlegges med mulig byggestart i 2018, og sluttføring i 2020. Anslått prosjektkostnad er 250-280 millioner kroner.

Det er foreslått 151 millioner kroner til Djupvik krysningsspor i 2017. Forberedende arbeider startet i 2015, og det legges opp til å gjøre krysningssporet klart til bruk i 2017. Anslått prosjektkostnad er 330-380 millioner kroner.

Det er foreslått 55 millioner kroner til kapasitetsøkende tiltak ved Narvik stasjon. For å kunne øke kapasiteten på Ofotbanen må blant annet sporkapasiteten på Narvik stasjon økes, slik at sporene blir lange nok for 750 meter lange tog. I tillegg er det behov for å skille malmtrafikken til Luossavarra-Kiirunavaara AB (LKAB)/Malmtrafikk AS (MTAS) og godstrafikken til Narvikterminalen.

Mulig byggestart er 2016, med sluttføring i 2021. Revidert hovedplan for tiltaket viser en sluttkostnad på 600 millioner kroner.

Det settes av 60 millioner kroner til større fornyingsarbeider på Ofotbanen. I 2017 prioriteres underbygningstiltak og forberedelser til ballastrens. I tillegg planlegges det fornying av kontaktledningsanlegg.

Les mer i avisa Fremover.

Ann-Hege Lund
Narvik Stasjon