Tyngre trafik värd flera hundra miljoner

Utvärderingen av testet med tyngre trafik på Malmbanan har fallit så väl ut att den tunga trafiken nu dubbleras.

– Vi har inga problem haft med vårt rullande materiel. För Trafikverket så har man sett en lite ökat slitage, men inga alarmerande saker, säger Anders Björnström som är logistikchef på LKAB.

Sveriges tyngst trafikerade järnväg, Malmbanan, är nära att nå sitt kapacitetstak. För att möta problemet har det på försök körts med tyngre laster mellan Malmberget och Luleå. Ett av de fem tågsätten som varje dygn kör sträckan har lastats med ytterligare 680 ton malm.

I dagarna utökas försöken till att omfatta två tågsätt per dygn får extra last. Nu hoppas LKAB att få göra försök med utökad last även mellan Kiruna och Narvik.

– Där är förhoppningen att vi ska komma igång med försök någon gång under 2017, säger Anders Björnström.

Om LKABs alla tågsätt skulle få köra med de 10 procent extra på tågen skulle det med befintliga turer, 15 tåg per dygn, kunna transporteras ytterligare 3,7 miljoner ton malm årligen.

Faksimile: Sveriges Radio

Ann-Hege Lund
Malmbåt utfor Framnes i Narvik, mellom tåke og trær