Nordiska ministrar lovar dialog kring transportfrågor

Mera dialog kring transportfrågor men ingen övergripande nordisk strategi för gränsöverskridande transporter. Det svaret fick Nordiska rådet av de nordiska transportministrarna vid ett rundabordsmöte om transportsamarbete.

De nordiska länderna är varandras viktigaste handelspartners. Därför är det av yttersta vikt att transporter över gränserna sker så smärtfritt som möjligt. Men trots att smidiga transporter är så viktiga för samhällsekonomin saknas det en nordisk övergripande strategi för hur utmaningarna ska lösas.Mot bakgrund av det möttes Nordiska rådet med de nordiska transportministrarna i Stockholm på onsdagen. Nordiska rådet efterlyser ett tätare samarbete och en gemensam nordisk strategi inom transportområdet och ville ha ministrarnas syn på frågan.

Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson (S) som var värd för mötet sade att Norden har mycket att vinna på en tätare dialog för att identifiera gemensamma utmaningar och för att tillsammans kunna utveckla gränsöverskridande transporter.Men hon betonade att länderna fortfarande behöver ha sina nationella planer som utgångspunkt och hon ställde sig skeptisk till en övergripande nordisk strategi.- Risken med ett sådant förfarande är att man får en väldigt haltande process där frågan är vem som ska ha ansvar för att den nordiska gemensamma planen genomförs i förhållande till de nationella planerna, sade Anna Johansson.Enligt Johansson borde man utnyttja de befintliga arenorna på ett effektivare sätt.- Jag tror att det är viktigt att inte fokusera på att göra nya överbyggnader utan att försöka se till att våra myndigheter samarbetar i konkreta projekt där man också väger rent nationella behov sammantaget med de gränsöverskridande behoven.

Fortsatta möten bra

Gunvor Eldegard, som är rapportör i transportfrågor i Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling, var nöjd att mötet med ministrarna blev av och sade sig hoppas att det inspirerar till vidare dialog.- Det viktigaste för oss är att järnväg och infrastruktur byggs ut mellan de nordiska länderna och att det blir resultatet på sikt. Vi har fått förståelse av ministrarna för det nordiska arbetet och jag förstod att de vill möta oss igen och ha ett samarbete, och det tycker jag är positivt.Nordiska rådet påpekar att en nordisk samordning i transportfrågor också är viktig för att de nordiska länderna ska kunna nå sina klimatmål.På mötet i Stockholm deltog representanter för samtliga nordiska länder samt Åland och de gav alla en lägesbild från sina respektive länder. Ministrar på plats var Anna Johansson, Ketil Solvik-Olsen, Norge, Anne Berner, Finland och Mika Nordberg, Åland.

Kontakter

Johan Lindblad
Telefon +45 24 69 94 51
E-post jol@norden.org

Matts Lindqvist
Telefon (+45) 29 69 29 05
E-post matlin@norden.org
Faksimile: Nordisk samarbete

Matts Lindqvist
Anna Johansson