Ofotbanen - en del av det blå og grønne skiftet

Nord-Norge skal produsere mer sjømat i årene som kommer, og det er viktig å tilrettelegge slik at eksport av sjømat får et grønt skifte, skriver Åsunn Lyngedal, Ofotbanealliansen.

I Nord-Norge er vi gode på sjømat, og sjømat gir grunnlag for mange arbeidsplasser i regionen vår. Disse arbeidsplassene har i tillegg den fordelen at de er spredt langs kysten slik at de bidrar til arbeidsplasser og bosetting på mindre steder.

Sjømat bidrar til gode eksportinntekter for Norge – det ble eksportert for 74,5 MRD i fjor og 2016 ventes å bli like godt. Denne matproduksjonen er viktig fordi det gir næringsrike proteiner til en stadig voksende befolkning på jorda. Den «blå åkeren» må utnyttes i større grad hvis vi alle skal ha tilgang til næringsrik mat. Produksjonen i Norge øker, både av villfanget fisk og oppdrettsfisk.

Sjømatnæringa er bekymret for transporttilbudet i framtiden

De som frakter sjømat ut av landsdelen er bekymret. Dette fordi produksjonsveksten de siste årene viser at infrastruktur og transporttilbudet ikke kommer til å strekke til. Dette må vi adressere, og da er det viktig med kunnskap om transport av fisk i forhold til effektivitet og miljøgevinster. Transporten MÅ bli mer miljøvennlig og Norge skal nå sine klimamål.

Noen viktige fakta:

Frossen fisk fraktes hovedsakelig med båt, mens fersk fisk går på bil eller tog. Av det som transporteres på tog går nesten alt ut fra Narvik på Ofotbanen via Sverige og til Alnabru for videre eksport. Hvorfor er Ofotbanen så mye brukt? Det er to grunner til det. Det første er at størsteparten av den villfangede fisken som landes i nord og skal fraktes fersk ut av landsdelen, landes innen tre og en halv times kjøring fra Narvik, både vestover og nordover. Det er fisk fra Myre fiskerihavn, fra Berg på Senja med flere. I tillegg er det største slakteriet i landsdelen lokalisert i Hadsel kommune, mens det er flere mindre slakterier i Skrova, Skutvik, Gratangen, Salangen, Senja og Skjervøy. Alle har de jernbaneterminalen i Narvik som sin nærmeste terminal. Toget som bruker 27 timer fra Narvik til Alnabru er elektrifisert og er derfor den mest miljøvennlige transportformen for fersk fisk ut av landsdelen. Samtidig er det viktig å merke seg at det meste av fersk sjømat eksporteres med vogntog hele veien, potensialet for et grønt skifte er der.

- De som frakter sømat ut av landselen er bekymret. Dette fordi produksjonsveksten de siste årene viser at infrastruktur og transporttilbudet ikke kommer til å strekke til.

Båt er i dag ikke et alternativ for fersk fisk

Det meste av godstransporten i Norge går på sjø. Båten er uovertruffen ved store godsmengder og en langstrakt kyst. Ulempene er at den bruker lang tid og krever store mengder for å være kostnadseffektiv.

Når laksen er slaktet faller den raskt i verdi. Derfor er det viktig for fersk fisk å nå markedet så raskt som mulig. Når containeren er full, er det om å gjøre å få den til markedet så raskt som mulig. Da er et miljøvennlig togtilbud som har 17 avganger i uka godt å ha. Fisken kjøres rett på toget, og ikke til en by som ligger like langt unna, og har et båtanløp tre ganger i uka.

Hva må vi gjøre for å sikre en stadig økende sjømatproduksjon miljøvennlig transport ut av landsdelen?

På Ofotbanen går det meste av den jernmalmen som produseres i Europa. Derfor er banen Norges tyngst trafikkerte jernbane. Malmtransporten øker. Banen er ensporet med møteplasser der motgående tog må vente for å passere. Med dobbeltspor på Ofotbanen mellom Kiruna og Narvik øker kapasiteten fra dagens 27 tog i døgnet til 90! For å oppnå dette må Norge bygge 40 km nytt spor. En annen utfordring er at toget ofte er forsinket gjennom Sverige. Vedlikehold av jernbane er dessverre forsømt både i Norge og Sverige, noe som fører til strømbrudd og andre problemer. På en strekning på 27 timer der det skiftes lokfører 7 ganger. Dette skaper utfordringer. Disse kan løses, og både i Sverige og Norge ser vi en ny vilje til å satse på det miljøvennlige toget. Det blå og det grønne skiftet må henge sammen!

Ann-Hege Lund