Signalene fra nord er ikke til å misforstå!

Signalene fra nord er ikke til å misforstå: – Bygg dobbeltspor på Ofotbanen

Et samlet næringsliv og politisk miljø i Nord-Norge mener staten ikke må somle lenger, men bevilge penger til dobbeltspor på Ofotbanen.

Ofotbanen er den mest miljøvennlige transporten av gods fra Lofoten, Vesterålen, Troms og Finnmark videre sørover fra Narvik. Nå er det på høy tid at kapasiteten på Ofotbanen økes, mener næringslivet og politikerne i nord.

Prioriteringa bør skje allerede neste år, mener fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Han mener det bør skje i forbindelse med regjeringens innstilling til neste Nasjonal Transportplan (NTP), som skal behandles i Stortinget før sommerferien.

Se NRK-innslag her.

Voksende næringer

To spor på Ofotbanen er kjempeviktig for å rydde unna all tvil om at det skal være kapasitet til alt det spennende denne banen kan skape, sier Åsunn Lyngedal, prosjektleder i Ofotbanealliansen.

- Det skal være plass til sjømaten sørover, til forsyning av andre varer til Nord-Norge og den viktige svenske jernmalmen, sier Lyngedal.

Stig Nerdal er siviløkonom og har holdt på med samferdsel i en årrekke. Med en stadig voksende sjømatnæring krever det utbygging av transportnettet i nord, mener han.

– Det er bare to veier å gå. Enten må man bygge om infrastrukturen og utvide veinettet, eller så må sjømattransporten over på jernbane og sjø, sier Nerdal til NRK Troms.

Bygginga av krysningsspor på Ofotbanen, slik at to tog kan møtes, har utvidet kapasiteten noe. Nå krever de nordnorske fylkeskommunene dobbeltspor på hele strekningen fra Narvik til Kiruna.

– Ofotbanen er den mest lønnsomme i hele Norge. Her må det komme dobbeltspor med det første, sier fylkesråd for Samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Nedslående rapport

Men tirsdag kom en nedslående rapport. Fylkesveiene som brukes til å frakte sjømaten inn til togstasjonen i Narvik, er blitt enda dårligere enn før.

– Jeg er møkka lei av at det skyldes på synder til tidligere regjeringer. Nå må dagens regjering sørge for et løft i form av betydelig mer penger til fylkesveiene, sier Prestbakmo.

Beregninger viser et etterslep på 20 milliarder kroner bare i Nord-Norge.

I tillegg til mer penger til fylkesveiene er det et samlet krav om at byggingen av dobbeltspor på Ofotbanen må prioriteres. Det vil tredoble kapasiteten av tog på denne strekningen.

– Det er et prosjekt som er viktig for hele den nordnorske landsdelen. Viktig for Norge og kjempeviktig for Sverige, men også definert som viktig for EU og Barentsregionen. Dette skal vi få til, sier Åsunn Lyngedal i Ofotbanealliansen.

Prisen på hver side av riksgrensen er ventet å ligge på 10 milliarder kroner.

Hilde Lillejord
Ofotbanen - jernbanestrekning ved Straumsnes