Sverige skal også rullere sin nasjonale transportplan det kommende året

Sverige skal også rullere sin nasjonale transportplan det kommende året og deres satsning har stor betydning for godstogene fra Narvik til Alnabru.

Et dobbeltspor på Ofotbanen må møte en tilsvarende utbygging mellom Kiruna og Riksgränsen og pengene må komme også på svensk side. Det er godt nytt for norske godstog at infrastrukturminister Anna Johannsom annonserte at de planlegger å øke bevilgningene til vedlikeholdet av jernbanen med 47 %. Det er viktig for punktligheten til ARE og NRE. Investering i infrastruktur skal sikre fortsatt stor verdiskapning i våre regioner. Samtidig så representanter fra Norge, Finland og Sverige store muligheter for ny virksomhet og industri gjennom bygging av nye baner og ny kapasitet. Takk til framoverlente svenske regioner som satser og samarbeider godt for muligheten til å delta!

Region Västerbotten
Svensker og nordmenn