Tine velger Ofotbanen

Narvik, Ofotbanen og Cargonets ARE-tog vil være med på å fjerne 500 trailere fra norske veier. Det tilsvarer 1.600 tonn CO2.

Varene som skal nordover vil bli fordelt mellom Nordlandsbanen til Bodø, og ARE-togene som sendes gjennom Sverige til Ofotbanen og Narvik.
Den største miljøgevinsten på transportene nordover vil komme for de varene som fraktes til Narvik. Her er hele jernbanestrekningen elektrifisert, mens Nordlandsbanen trafikkeres av dieseldrevne lokomotiv.

Narvik, Ofotbanen og Cargonets ARE-tog vil være med på å fjerne 500 trailere fra norske veier. Det tilsvarer 1.600 tonn CO2.

Det er meieri-giganten Tine som nå har bestemt seg for å benytte jernbanen i stedet for vogntog til transportene av meieriprodukter mellom Sør- og Nord-Norge.

Skiftet til jernbane er en del av Tines ambisiøse mål om å kutte egne CO2-utslipp med tre fjerdedeler frem mot 2020.

Varene som skal nordover vil bli fordelt mellom Nordlandsbanen til Bodø, og ARE-togene som sendes gjennom Sverige til Ofotbanen og Narvik.

Den største miljøgevinsten på transportene nordover vil komme for de varene som fraktes til Narvik. Her er hele jernbanestrekningen elektrifisert, mens Nordlandsbanen trafikkeres av dieseldrevne lokomotiv.

Illustrasjonsfoto Fremover
Ofotbanen