Ingen har det så travelt som en fersk laks!

Nordlaks er tydelig på at for fersk fisk for eksport er det to alternativer: Vogntog hele veien fra slakteri til Gardermoen/Alnabru eller vogntog til Narvik og elektrifisert tog videre. Direktør i Nordlaks Oppdrett Tor Anders Elvegård sier det slik:
«Korridoren over Ofotbanen er viktig for Nordlaks og 90 % av produksjonen vår går i dag med lastebil til Narvik og tog videre. Korridoren vårt eneste alternativ til vogntog ut til markedene. For fersk fisk er ikke båt noe alternativ. Toget gir forutsigbar kapasitet og er rimeligere enn med lastebil dør-til-dør. Vi får alltid plass på toget fordi vi planlegger transportene og bestiller uka før. Det er heller ikke nok vogntog tilgjengelig når vi ønsker det. Regulariteten har noen ganger vært dårlig. Det er mest kritisk for gods som skal videre fra Gardermoen med fly»

Nordlaks er ett av Norges største havnbrukskonsern og største produsent i Nord- Norge. Selskapet har virksomhet i 12 kommuner i Nordland og Troms og ca. 420 ansatte.

Sjømat Norge