Leserinnlegg - fersk fisk må ha dobbeltspor!

Grønn transport over Narvikkorridoren er viktig for framtida til sjømatnæringen.

- Narvik har blitt ekstremt viktig for fiskerinæringa, og for havbruksnæringa er den helt uunnværlig, skriver Åsunn Lyngedal, prosjektleder i Ofotbanealliansen. 

Narvik har begynt med en helt ny virksomhet de siste 20 årene. Den har blitt ekstremt viktig for fiskerinæringa, og for havbruksnæringa er den helt uunnværlig. Narvik som grønt transportknutepunkt tilbyr utslippsfri transport av 200.000 tonn fersk fisk hvert år!

De færreste har fått med seg denne eksplosive utviklingen, mange tror Ofotbanen hovedsakelig frakter malm fortsatt. 200. 000 tonn fersk fisk har en verdi på 12 milliarder hvis en legger til grunn en kilopris på kr. 60,-. Verdien av fiskeeksporten som bruker Narvikkorridoren er formidabel og overstiger verdien av malmen.

Vi vil derfor gratulere regionen vår med at Hålogalandsveien nå finansieres fra Gullesfjord til Tjeldsundbrua. 2/3 av alle vogntog som skal til Narvik kommer nemlig fra vest. Bare 1/3 kommer nordfra. Hovedtyngden av vegtransport går ikke fra Narvik til Tromsø, men fra Nord -Norges største slakterier til Narvik og Ofotbanen.

Hvordan sikre at miljøvennlig transport er et alternativ for framtida når produksjonen fra sjømatindustrien begynner å vokse? Bygg dobbeltspor på Ofotbanen! Gjør det trygt for alle aktører å satse på å transportere ut via Nord-Norges eneste elektrifiserte jernbane. Fersk fisk vil aldri kunne 3 D printes og transportbehovet er varig. Verdens befolkning vokser og vi kan tilby sunn mat.

Narvik sin beliggenhet i forhold til de store slakteriene i Lofoten, Vesterålen og Senja er genial. Men investeringer kommer ikke av seg sjøl, mange må peke på det unike som er skapt ved at 34 % av all oppdrettsfisk produsert nord for Trøndelag eksporteres ut i fra Narvik.

Det vil gi en god start at svenskene bygger dobbeltspor fra Kiruna til Riksgränsen. Men Norges Nasjonale transportplan 20128-2029 må prioritere den første parsellen på norsk side, det mest lønnsomme infrastrukturprosjektet i landet ifølge transportetatene.

NTP gjelder for 12 år, og før dette må denne miljøvennlige løsningen – den eneste fra nord – ha trygghet for tilstrekkelig kapasitet. På grunn av miljøet og fordi vi skal skape arbeidsplasser. Slik legger vi grunnlaget for at våre barn kan finne spennende arbeidsplasser og bli i nord.

Jernbaneverket
Åsunn Lyngedal