Jernbaneforum

Ofotbanealliansen deltok på Jernbaneforum 2015 i Oslo 17. mars.

Jernbanedirektøren og samferdselsministeren deltok og under en felles spørsmålsrunde avslutningsvis uttalte ministeren om Ofotbanen at kapasitetsøkning på Ofotbanen er viktig, og at dette vil bli en del av det videre arbeidet med Felles Barents Transportplan.

Han sa også dette: «Fiskeeksport er viktig og Ofotbanen er et godt eksempel på at en har lykkes med fisketransport på bane. Fisken går med bil til Narvik og på bane videre til Oslo for eksport. Det er en kjempesuksess som en burde få til flere steder. Jeg kjørte banen i fjor, og det er så vakkert der at det burde være en turistbane. Banen er også viktig for malmtransporten. Det å øke kapasiteten er veldig viktig».

Jernbanedirektøren og samferdselsministeren i 2015