Vellykket samferdselspolitisk konferanse for Nordområdene i Narvik

Samferdselspolitisk konferanse i Narvik 9. og 10. mars samlet 100 deltakere og Ofotbanen var et av temaene.

Statssekretær John-Ragnar Aarseth deltok og understreket behovet for dobbeltspor. Han kunne også opplyse at samferdselsdepartementet er i dialog med finansdepartementet for å sikre at planlegging og kvalitetssikring av tallene for utbygging av dobbeltspor er gode nok til at det kan bli en del av NTP 2018-2027. 
LO-leder Gerd Kristiansen understreket at dobbeltspor på Ofotbanen sammen med Intercity utbyggingen var LOs hovedprioritet i kommende NTP.
Illustrasjonsbilde - Malmbåt ved LKAB i Narvik havn