L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Ofotbanen sparer næringslivet for 200 millioner kroner

Næringslivet sparer 200 millioner kroner årlig på å frakte gods med Ofotbanen. Disse oppsiktsvekkende tallene fremgår i en rapport som ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nylig.

02.02.201709:04 Ann-Hege Lund

Rapporten «Banekorridoren for framtiden» - en analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen er utarbeidet av SITMA AS. Den dokumenterer samfunnsnytten av Ofotbanens miljøvennlige transport av varer inn til landsdelen, og hvor viktig banen er blitt for eksport av fersk fisk fra en voksende oppdrettsnæring.

Banekorridor for framtiden

google map