Ofotbanen sparer næringslivet for 200 millioner kroner

Næringslivet sparer 200 millioner kroner årlig på å frakte gods med Ofotbanen. Disse oppsiktsvekkende tallene fremgår i en rapport som ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nylig.

Rapporten «Banekorridoren for framtiden» - en analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen er utarbeidet av SITMA AS. Den dokumenterer samfunnsnytten av Ofotbanens miljøvennlige transport av varer inn til landsdelen, og hvor viktig banen er blitt for eksport av fersk fisk fra en voksende oppdrettsnæring.

Banekorridor for framtiden