L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Prosjektmål Forsvaret 2020

Prosjektet skal identifisere og konkretisere de utfordringer og muligheter som Forsvarets framtidige satsing i Ofoten innebærer. Herunder bidra til maksimal samfunnsmessig kapitalisering.

15.06.201714:14 Ann-Hege Lund

Prosjektet skal identifisere og konkretisere de utfordringer og muligheter som Forsvarets framtidige satsing i Ofoten innebærer. Herunder bidra til maksimal samfunnsmessig kapitalisering.
I den vedtatte langtidsplan legges det opp til betydelige investeringer i anlegg og infrastruktur. Det er viktig å identifisere og konkretisere disse med beskrivelse av type investering og tidspunkt for investering.

Prosjektets aktivitet deles inn i fokusgruppene:

1. INVESTERINGER
- Våpensystemer
- Anlegg

2. BOLYST
- Bosetting
- idrett og kultur

3. KOMPETANSE
- Utdanning
- Forskning

Mats Grimsæth/Forsvaret
Langtidsplanen

google map