L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Om oss

Futurum AS er næringsutviklingsselskapet til Narvik kommune. Største aksjonærer er Narvik kommune og Narvikregionen Næringsforening med hhv. 43,25 og 22,8 % av aksjene.
Futurum er næringselskapet i Narvik kommune og er medspiller i saker på regionalt og nasjonalt plan. Futurum skal tilrettelegge for eksisterende næringsliv og bidra til nye etableringer.
Selskapet kan også ta på seg oppgaver med betydning for hele fylket eller landsdelen når dette er strategisk viktig for regionen.

07.06.201615:07 Ann-Hege Lund

Futurum ivaretar rollen som kommunens næringsutviklingsselskap gjennom avtale med Narvik kommune. Med dette menes:

 • Etablererveiledning og tilrettelegging for gründere og bedrifter
 • Nettverksarbeid og tilstedeværelse på viktige arenaer
 • Initiativtaker og samhandlingsrolle
 • Kontaktpunkt og vertskapsfunksjoner
 • Forvalter av Utviklingsprogram Narvik
 • Forvalter av Gründerfond Narvik

Futurum bistår i en tidlig fase i forbindelse med nyetableringer og knoppskyting i det eksisterende næringsliv. Futurums aktiviteter skal til enhver tid gjenspeile hovedsatsingsområder i Strategisk Næringsplan for Ofoten(SNP):

 • Logistikk, transport og infrastruktur
 • Teknologi og kompetanse
 • Reiseliv, kultur og handel
 • Regionale vekstnæringer

Visjon

En sterk region - et attraktivt Narvik.

Hovedmål

Futurum skal være pådriver og tilrettelegger for regional vekst og utvikling, slik at:

 • Antall arbeidsplasser øker*
 • Befolkningsutviklingen i Narvik samsvarer med økning i antall arbeidsplasser*
 • Arbeidsplasser og innbyggertall i hele regionen øker, og at det arbeides for at nødvendig næringsarealer gjøres tilgjengelig.

*Måloppnåelse baseres på offentlig statistikk.

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map