Futurums oppgaver

Futurum er Narvik kommunes fremste ressurs for næringsutvikling.

04.11.202113:27 Ann-Hege Lund

Våre strategiske prosjekter er basert på satsingsområdene i Strategisk Næringsplan for Ofoten 2018-22. Vår visjon er En vekstkraftig region med en attraktiv by.

Prioriterte næringer er 

  • Grønn transport, logistikk og infrastruktur
  • Forsvaret
  • Reiseliv
  • Blå næringer
  • Fornybar energi/kraft 

Planen kan leses i web-versjon her.