Futurums oppgaver

Futurum er Narvik kommunes fremste ressurs for næringsutvikling.

Våre strategiske prosjekter er basert på satsingsområdene i Strategisk Næringsplan for Ofoten 2018-22. Vår visjon er En vekstkraftig region med en attraktiv by.

Prioriterte næringer er 

  • Grønn transport, logistikk og infrastruktur
  • Forsvaret
  • Reiseliv
  • Blå næringer
  • Fornybar energi/kraft 

Opprinnelig Strategisk Næringsplan har fått forlenget virketid ut 2022 fordi Narvik kommune er i gang med ny kommuneplan. Planene forventes vedtatt i løpet av 2022. Planen (som gjelder ut 2022) kan leses i web-versjon her.