Futurums oppgaver

Futurum er Narvik kommunes fremste ressurs for næringsutvikling.

04.11.202113:27 Ann-Hege Lund

Våre strategiske prosjekter er basert på satsingsområdene i Strategisk Næringsplan for Ofoten 2018-22:

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.