Forsvaret

Futurums aktiviteter skal til enhver tid gjenspeile hovedsatsingsområder i Strategisk Næringsplan for Ofoten(SNP) 2018 - 2021:

22.02.201810:32 Ann-Hege Lund

Futurum jobber for tiden med flere prosjekter innenfor satsingsområde Forsvaret. Maksimal kapitalisering på Forsvarets kraftsamling i Ofoten er strategisk viktig, og i forbindelse med prosjektet Forsvaret 2020 har vi ansatt prosjektleder på full tid; Kjetil Blix Strokkenes, som har bakgrunn fra Forsvaret og Forsvarsbygg.

Les mer om prosjektene:

Forsvarsleveranser Nord

Forvaret 2020

Mats Grimaet/Forsvaret
Illustrasjonsbilde Forsvarsmenn ser ut over havet, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.