Fornybar energi/kraft

Futurums aktiviteter skal til enhver tid gjenspeile hovedsatsingsområder i Strategisk Næringsplan for Ofoten(SNP) 2018 - 2021:

22.02.201813:56 Ann-Hege Lund

Målet er at Narvik sammen med andre kraftaktører i regionen, skal bli fornybarhovedstaden i Nord-Norge.

Vi har en rekke fortrinn for å lykkes:

  • Ofoten har en stor andel av kraftproduksjon i nord.
  • Det er mange statlige og private kraftaktører samlet i Narvik (Statkraft, Statnett, NVE, Nordkraft).
  • UiT i Narvik utdanner ingeniører/fagkompetanse til næringen.
  • Det finnes forskning og utviklingskompetanse i regionen som understøtter det kraft-tyngdepunktet som Narvik og regionen utgjør.
  • Nord-Norge står samlet om en klynge innenfor fornybar energi i Narvik og Ofoten.

Louise Lund Pedersen
Vindmøller på Skitdalshøgda i Narvik kommune., click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.