L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Grønn transport, logistikk og infrastruktur

Futurum bistår i en tidlig fase i forbindelse med nyetableringer og knoppskyting i det eksisterende næringsliv.

14.09.201615:24 Ann-Hege Lund
Rune Zimmermann

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map