Løpende oppgaver

Futurum ivaretar rollen som kommunens næringsutviklingsselskap gjennom avtale med Narvik kommune.

14.09.201615:26 Ann-Hege Lund
SVV
Illustrasjonsbilde Hålogalandsbrua, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.