L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Søk Gründerfond Narvik

Sitter du på en god idé? Trenger du støtte til ditt prosjekt? Er du mellom 18 - 35 år? Da bør du se her!

Gründerfond
16.12.201610:42 Ann-Hege Lund

Bakgrunn og forankring
Narvik kommune er gitt muligheten til å få tildelt midler fra Nordland fylkeskommune med mål om å kunne støtte unge gründere i alderen 18 – 35 år som har konkrete forretningsideer, og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift.

Formål
Gründerfondet har følgende hovedmål:

  1. Støtte gründere i en tidlig avklaringsfase av sin forretningside.
  2. Etablere nye arbeidsplasser.
  3. Bidra til videreutvikling i det eksisterende næringsliv.

Tilsagn
Tilsagn/ støttebeløpet det kan søkes om til gründerfondet vil være inntil 30 000,- avhengig av prosjektets kompleksitet. Omfanget av eksterne kostnader vil påvirke finansieringsandel og støttebeløp. Dersom prosjektet kun består av eksterne kostnader som godkjennes, kan det finansieres inntil 100% av omsøkt beløp. Finansieringsandel og støttebeløp blir lavere jo
mindre de eksterne kostnadene utgjør av prosjektet.

Hva kan støtten brukes til?
Midlene skal primært nyttes i en tidlig avklaringsfase av forretningsideen som eksempelvis forprosjekt, hjelp til søknad om etablerings- og utviklingsstipend, etablereropplæring, kompetanseheving og markedsundersøkelse. De kan også brukes til mht. kompetanseheving, konsulenthjelp, etablering av lokale nettverk og samarbeidstiltak.

Utbetaling
Tilskuddet må som hovedregel kreves utbetalt innen en fastsatt frist. Utbetaling skjer når prosjektet er gjennomført og fremlagt dokumentasjon, samt bekrefter at investeringene er i tråd med søknaden. Delvis utbetaling gjennom prosjektets varighet godkjennes med 50 % av tilskuddet. 

Søknadsfrister:
Fortløpende

Søknader behandles fortløpende. Tildeling fra Gründerfond Narvik forutsetter at det er midler tilgjengelig, enten gjennom bevilgning fra Nordland fylkeskommune eller gjennom vedtak i Narvik bystyre.

Søknad sendes inn via www.regionalforvaltning.no Velg "Gründerfond Narvik (Futurum AS)"

 

Har du spørsmål, ta kontakt:

Ann-Hege Lund tlf. 99 04 31 80 eller Hanne Winther tlf. 90 94 80 31

Illustrasjonsbilde Grunderfond

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

***

Futurum - et AS i 

      

google map