Reiseliv

Ingen steder møter fjellet havet så spektakulært som i Ofoten. Sterke opplevelser er symbolet på hva denne regionen har å tilby. Narvikregionen gjenspeiler landsdelens mest spennende reiseliv, basert på bærekraft og unike naturbaserte opplevelser.»

Narvikregionen som reisemål er styrket. Det skal ytterligere investeres over en halv
milliard kroner i Narvikfjellet de neste årene. Tallene for besøksnæringen stiger, og
indikerer en næring i vekst. Målet er å bli den mest spennende reiselivsdestinasjonen i
Nord-Norge.


For å nå dette målet må det gjøres et omfattende arbeid med pakketering,
konseptualisering og tematisering. Regionen trenger mer ressurser, kompetanse og
kapital i reiselivsnæringen. Det har - og vil få - stor betydning å investere i arealer,
anlegg og infrastruktur. Utbyggingen av Narvikfjellet med skianlegg, restauranter,
hytter, boliger og ulike typer anlegg, tiltrekker seg ny aktivitet og nye prosjekter.
Regionen har flere tilreisende enn tidligere, og gjør et betydelig løft på
sentrumsutvikling og bolyst. Denne trenden må fortsette.

Utvikling av UiT i Narvik er et mål, både for universitetet selv og de som bor i
regionen. En reiselivsutdanning knyttet til idrett, teknologi og helse er på trappene,
noe som vil representere en mulighet for å utvikle reiselivet i regionen ytterligere.

Cruiseturismen har hatt stor vekst i Europa og Norge de senere årene. Cruiseturismen i
Norge har økt fra ca. 200.000 cruiseturister til rundt 510.000 de siste 15 årene. Norge
er på listen over de 10 mest besøkte cruisedestinasjonene i Europa. En slik vekst og et
slikt volum skaper nye muligheter for økt lønnsomhet og lokal verdiskaping i den
landbaserte reiselivsnæringen. Økt satsing og utvikling av Narvik som en
cruisedestinasjon må prioriteres for at regionen skal kunne ta del i den veksten man
ser i resten av Norge og Europa forøvrig.

En viktig målsetting er å heve kompetansen i reiselivsnæringen. Tjenestene må
utvikles til å bli konkrete, håndterbare og salgbare. Næringen må være tilgjengelig
hele året, uavhengig av antall besøkende.
Kortreist mat og lokal matproduksjon har mange miljøfordeler. I Norge er
matproduksjon dyrt, som følge av klima, geografi og det faktum at Norge er et
høykostland i den vestlige verden. Lokal matproduksjon fører til mindre transport og
er med på å redusere utslipp av klimagasser og andre skadevirkninger av transport,
som veibelastning, lokal forurensing i form av svevestøv og veisalt, veibelastning og
ulykker.


Mat produsert fra lokale råvarer er også en viktig ressurs i utviklingen av opplevelser i
reiselivsnæringen. Det finnes store muligheter innen landbruket for å skape produkter
som forteller en historie, som er unike og som er lokale. Produkter som det er større
potensial for i regionen er lokal mat, gårdsovernatting, sykkelturisme og aktiviteter
rettet mot familier.


Samtidig er det en del faktorer som må være på plass for å sikre lønnsomhet og
verdiskaping; eksempler er nettverk, samarbeid og en kultur for innovasjon og
nyskaping. Kvalitet og profesjonalitet, stedsidentitet og merkevarebygging er andre
sentrale faktorer.


All utvikling skal være bærekraftig. Narvikregionen som reisemål skal å ta vare på
miljø, natur, kultur, styrke sosiale verdier og være økonomisk levedyktig.

Narvik kommune har definert Reiseliv som en prioritert næring.

Målsettingen i vårt arbeid, også definert i Strategisk Næringsplan, er å «Løfte Narvikregionen til å bli den mest spennende reiselivsdestinasjonen i NordNorge.»


"Ingen steder møter fjellet havet så spektakulært som i Ofoten. Sterke opplevelser er
symbolet på hva denne regionen har å tilby. Narvikregionen gjenspeiler landsdelens
mest spennende reiseliv, basert på bærekraft og unike naturbaserte opplevelser."


Fortrinn

 • Narvikfjellet - helårlig reiselivsanlegg med fokus på ski, vandring og sykkel.
 • Nordlys.
 • Midnattssol.
 • Uberørt natur.
 • Spektakulære områder fra fjell til fjord.
 • Krigshistorie.
 • Ofotbanen.
 • Rallarveien.
 • Samisk kultur.
 • Vinterfestuka.
 • Polar Park.
 • Stetind – Norges nasjonalfjell.
 • Logistikk.
 • Narvik som handelsby.

Strategi

 • Styrke destinasjonsselskapet Visit Narvik.
 • Helhetlig markedsføring av Narvikregionen som destinasjon.
 • Utvikle flere og styrke eksisterende konkurransedyktige og bærekraftige
  opplevelsestilbud, konsepter, arrangement og reiselivsprodukter i hele regionen.
 • Etablere et selskap som driver med salg og markedsføring av togtrafikk/chartertog.
 • Strategisk mobilisering og organisering av cruisesatsingen.
 • Øke tilgjengeligheten gjennom bedre infrastruktur.
 • Etablere utdanninger innen reiseliv og idrett koblet mot helse og teknologi ved UiT
  i Narvik.
 • Styrke handelsbyen Narvik.
 • Implementere standard for bærekraftig reisemål gjennom bevaring av natur, kultur
  og miljø, styrking av sosiale verdier, og økonomisk levedyktighet gjennom lokal
  verdiskaping.