Strategisk plan for Futurum 2016-2020

Samfunnet endres og nye utfordringer synliggjøres. Det forventes en kraftig regionalisering, vi opplever en sikkerhetspolitisk dreining og næringsmessige trender endres og utvikles. I vårt nære område ser vi at dette skaper nye utfordringer.

I løpet av de kommende år vil kommunestrukturene i nordre Nordland og sør Troms bli endret. Hålogalandsbrua åpner i 2017 og det satses på vei og jernbaneutvikling. Forsvarets bebudede satsing i Ofotregionen vil gi nye utviklingsmuligheter og en forventet nasjonal vekst innenfor fiskeri- og havbruk vil ytterligere aktualisere regionens naturgitte og logistikkmessige fortrinn. 

Med dette som utgangspunkt må Futurum endres og tilpasses en ny virkelighet. Narvik vil bli en regional motor og Futurum skal i kommende strategiperiode ta plassen som regionens tydeligste næringsutvikler. Futurum skal fremstå som den fremste premissgiver og utviklingsaktør i en samarbeidsregion med betydelige framtidsutsikter.

Futurums strategi og vedtekter kan lastes ned på siden.

Strategisk næringsplan for Ofoten (som gjelder ut 2022) kan du finne her

Strategisk plan for Futurum 2016 - 2020

Futurums vedtekter vedtatt 15.06.2023