L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Styret i Futurum

Futurums styre består av følgende personer:

13.05.201613:36 Ann-Hege Lund


Styreleder Heidi Sommerseth,
E-post: heidi@sommerseth.net
Administrasjonssjef, Sommerseth

Nestleder Kjetil Moe,
daglig leder, Moe Media AS

Styremedlem Grete Rolandsen,
avdelingsleder, Multiconsult Narvik

Styremedlem Anett Kristensen,
økonomidirektør, Nordkraft AS.

Styremedlem Svein Erik Kristiansen,
direktør, Narvikregionen Næringsforening.

Varamedlem Bengt-Ole Larsen,
medlem av LO i Ofoten.

Varamedlem Tone Viklem Olsen,
daglig leder, Narvikmegler'n.

Varamedlem Marlene Føre Frantzen,
salgssjef, Scandic Narvik.

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map