L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Styret i Futurum

Futurums styre består av følgende personer:

13.05.201613:36 Ann-Hege Lund


Styreleder Heidi Sommerseth,
E-post: heidi@sommerseth.net
Administrasjonssjef, Sommerseth

Nestleder Wiggo Knutsen
Administrerende direktør, Ballangen Energi.

Styremedlem Svein Erik Kristiansen,
Direktør, Narvikregionen Næringsforening.

Styremedlem Grete Rolandsen,
Avdelingsleder, Multiconsult Narvik

Styremedlem Anett Kristensen,
Økonomidirektør, Nordkraft AS.  

Varamedlem Helge Edvardsen,
Senterleder Amfi Narvik.

Varamedlem Marlene Føre Frantzen,
Adminstrerende direktør, Quality Grand Royal Hotel Narvik.

Varamedlem Lise Hansen,
Daglig leder, Visit Narvik.

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

***

Futurum - et AS i 

      

google map