L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Styret i Futurum

Futurums styre består av følgende personer:

13.05.201613:36 Ann-Hege Lund


Styreleder Heidi Sommerseth,
E-post: heidi@sommerseth.net
Administrasjonssjef, Sommerseth

Nestleder Svein Erik Kristiansen
direktør, Narvikregionen Næringsforening.

Styremedlem Grete Rolandsen,
avdelingsleder, Multiconsult Narvik

Styremedlem Anett Kristensen,
økonomidirektør, Nordkraft AS.  

Styremedlem Bengt-Ole Larsen,
medlem av LO i Ofoten.

Varamedlem Marlene Føre Frantzen,
Adminstrerende direktør, Quality Grand Royal Hotel Narvik

Varamedlem Tone Viklem Olsen,
daglig leder, Narvikmegler'n.

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map