Urbant landbruk

Urbant landbruk er en av flere utviklingsmuligheter som faller inn under tema landbruk og matproduksjon.

I Futurum har man nå satt søkelyset på landbruksnæringen, som er en viktig næring i nye Narvik kommune. Urbant landbruk er en av flere utviklingsmuligheter som faller inn under tema landbruk og matproduksjon. Temaet ble også belyst nærmere på et frokostmøte i Næringslivets Hus torsdag den 7. oktober 2012.

Urbant landbruk er en stor trend i verden, og kommer for fullt i Norge nå. Innenfor urbant landbruk faller alt innen dyrking og husdyrhold i umiddelbar nærhet til by og tettsteder. Det kan være kommersielt, med dyrking av grønnsaker i parsellhager, andelshager, skolehager og felleshager. Man kan beplante tak og terrasser med grønnsaker, bær og spiselige planter og blomster, og tilrettelegge for pollinerende insekter. I tomme industribygg kan man dyrke i høyden, og det finnes muligheter for hydroponisk dyrking og dyrking av matsopp. Hønsehold og birøkt faller også inn under denne kategorien 

Det genialr med konseptet urbant landbruk er at det er både tverrfaglig og tverrsektorielt. Det knytter bønder og andre fagfolk innen matproduksjon effektivt sammen med restaurantbransjen, storkjøkken og sluttforbruker. Miljøgevinsten med mer kortreist mat, og til og med ureiste råvarer, er åpenbar. I tillegg skapes naturlige arenaer for sosialisering, arbeidstrening og undervisning. Teknologi, innovasjon og forskning kan også være en del av det urbane landbruket, det finnes det flere gode eksempler på, og noe vi i Futurum nå skal se nærmere på.