Offentlige arbeidsplasser

Antall sysselsatte innenfor offentlige arbeidsplasser er lavt i Narvik. Futurum vil med dette prosjektet arbeide for at offentlige etater og bedrifter kan flytte deler eller hele sin virksomhet til Narvik.

06.06.201615:18 Ann-Hege Lund

Prosjektet skal kartlegge potensielle offentlige etater/bedrifter, arbeide systematisk for å selge Narvik inn hos ulike beslutningstakere og arbeide på politisk nivå på sentralt hold.

Til tross for noe vekst i antall arbeidsplasser i perioden 2000-2012 er det ikke vesentlig vekst i innbyggertallet. Dette skyldes blant annet at vi fikk en nedgang i privat sektor da solcelleindustrien la ned sin virksomhet i Narvik og medførte til en netto nedgang på - 213 sysselsatte.

Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Prosjektet støttes gjennom Utviklingsprogram Narvik.

, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.