Offentlige arbeidsplasser

Antall sysselsatte innenfor offentlige arbeidsplasser er lavt i Narvik. Futurum vil med dette prosjektet arbeide for at offentlige etater og bedrifter kan flytte deler eller hele sin virksomhet til Narvik.

Prosjektet skal kartlegge potensielle offentlige etater/bedrifter, arbeide systematisk for å selge Narvik inn hos ulike beslutningstakere og arbeide på politisk nivå på sentralt hold.

Til tross for noe vekst i antall arbeidsplasser i perioden 2000-2012 er det ikke vesentlig vekst i innbyggertallet. Dette skyldes blant annet at vi fikk en nedgang i privat sektor da solcelleindustrien la ned sin virksomhet i Narvik og medførte til en netto nedgang på - 213 sysselsatte.

Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Prosjektet støttes gjennom Utviklingsprogram Narvik.