Olje og gass-satsing i Narvikregionen

Narvik skal promoteres og settes på olje-kartet gjennom dette prosjektet. Det finnes en underskog av spennende bedrifter som jobber mot oljebransjen, og potensialet er stort.

Futurum har dannet og leder en arbeidsgruppe bestående av aktører som Forskningsparken i Narvik, Norut Narvik, Høgskolen i Narvik, Narvikgården, Narvikregionen Næringsforening, Narvik Havn KF og Narvik kommune. 

Denne gruppen jobber målrettet over tid for å kartlegge, markedsføre og tilrettelegge for olje- og gassindustri i regionen. 

Målet er å gjøre Narvik-regionen mer kjent og attraktiv for denne type industri, som igjen kan skape arbeidsplasser i hele regionen.

Prosjektet støttes gjennom Utviklingsprogram Narvik.

Narvik's stand på oljemessa i Houston 2015