Olje og gass-satsing i Narvikregionen

Narvik skal promoteres og settes på olje-kartet gjennom dette prosjektet. Det finnes en underskog av spennende bedrifter som jobber mot oljebransjen, og potensialet er stort.

06.06.201615:37 Ann-Hege Lund

Futurum har dannet og leder en arbeidsgruppe bestående av aktører som Forskningsparken i Narvik, Norut Narvik, Høgskolen i Narvik, Narvikgården, Narvikregionen Næringsforening, Narvik Havn KF og Narvik kommune. 

Denne gruppen jobber målrettet over tid for å kartlegge, markedsføre og tilrettelegge for olje- og gassindustri i regionen. 

Målet er å gjøre Narvik-regionen mer kjent og attraktiv for denne type industri, som igjen kan skape arbeidsplasser i hele regionen.

Prosjektet støttes gjennom Utviklingsprogram Narvik.

Narvik's stand på oljemessa i Houston 2015, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.