Grønt transport-knutepunkt

Grønt Transportknutepunkt har som mål å etablere en fullservice truckstop i Narvik med tilbud om en miljøvennlig vasketjeneste basert på ny teknologi.

Futurum har koordinert og ledet prosjektet, der Hålogaland Ressursselskap har vært en av interessentene. Aktørene ønsker å tilby tjenester til vogntog som kommer til Narvik hvert døgn for å hente og levere varer til godstogene.

Døgnhvileplassen skal tilby et nyutviklet system for innvendig vask av containerskap, som er rimelig og miljøsparende. I tillegg skal en ny type vareautomat tilby varer og muligheter til å bestille ting online for levering.  

Prosjektet støttes gjennom Utviklingprogram Narvik.

Prosjektet er nå overlevert til Statens Vegvesen.