Tilrettelegging DRI-verk Narvik

Rapporten tar for seg noen av de forutsetningene som må på plass for å kunne etablere et DRI-verk i Narvik.

02.08.201608:58 Ann-Hege Lund

Dette forprosjektet har tatt for seg noen av de forutsetningene som må på plass for å kunne etablere et DRI-anlegg i Narvik. Herunder tomteavklaringer, myndighetstillatelser, KU miljø, industrielle samarbeidspartnere og mulige finansiører.
Det er et godt utgangspunkt, men for å lykkes fram til en investeringsbeslutning, så må arbeidet intensiveres og innrettes mot de rette beslutningstakerne. Dette er primært industrielle aktører.

Rapporten er utarbeidet av Naturgass Nord.

Tilrettelegging for DRI-verk i Narvik

Illustrasjonsbilde - kart over Nord-Norge, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.