Tilrettelegging DRI-verk Narvik

Rapporten tar for seg noen av de forutsetningene som må på plass for å kunne etablere et DRI-verk i Narvik.

Dette forprosjektet har tatt for seg noen av de forutsetningene som må på plass for å kunne etablere et DRI-anlegg i Narvik. Herunder tomteavklaringer, myndighetstillatelser, KU miljø, industrielle samarbeidspartnere og mulige finansiører.
Det er et godt utgangspunkt, men for å lykkes fram til en investeringsbeslutning, så må arbeidet intensiveres og innrettes mot de rette beslutningstakerne. Dette er primært industrielle aktører.

Rapporten er utarbeidet av Naturgass Nord.

Tilrettelegging for DRI-verk i Narvik

Illustrasjonsbilde - kart over Nord-Norge